Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Zamówienia

§ 4 Płatności

§ 5 Dostawa

§ 6 Zwroty

§ 7 Rezygnacje

§ 8 Postanowienia końcowe

§1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

Usługodawca – Polsynergy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Błażeja 14J/7, 61-608, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9721247385;

Sklep internetowy Infante.pl - prowadzony przez Infante  w języku polskim serwis internetowy, za pośrednictwem którego klient może kupić produkty;

Konto - zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez Infante, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach infante.pl. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w infante.pl i dokonywanie transakcji zakupu usług lub rzeczy;

Klient (Użytkownik)- podmiot, który spełnia i akceptuje wszystkie warunki regulaminu oraz dokonał prawidłowej rejestracji, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto;

Produkt (Towar) – prezentowane w Sklepie produkty – odzież oraz dodatki dla niemowląt

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Strona – Usługodawca i Klient;

Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez regulamin;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę produktu;

Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Infante 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z biurem Infante.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedstawiona oferta w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego infante.pl i zawierania Umów sprzedaży produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o produktach dostępnych w sklepie.

3. Sklep infante.pl prowadzi sprzedaż ubrań i dodatków dla niemowląt za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.infante.pl bądź przez telefon 504 103 133.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki, które są ujęte w odrębnym cenniku. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu odbiorcy.

§3 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są składane przez Klienta bezpośrednio poprzez stronę internetową sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu 504 103 133.

2. Zakupy w sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie po zalogowaniu się na konto (jeżeli je już posiada) lub wypełnienie formularza rejestracji lub wypełnieniu formularza, a danymi do dostawy („zakup bez rejestracji”).

3. Zamówienia można składać przez całą dobę – za wyłączeniem przerw technicznych, o których Klient będzie poinformowany na stronie sklepu.

4. Warunkiem realizacji zamówienia przez sklep jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza z danymi do dostawy oraz dokonanie płatności. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Klienta w formularzu.

5. Po zakończeniu procesu opisanego w punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.

6. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie infante.pl.

7. Wraz z dokonaniem skutecznej rejestracji, Użytkownik składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące akceptacji i znajomości treści postanowień regulaminu.

8. Dokonanie skutecznej rejestracji powoduje utworzenie Konta Użytkownika. Dostęp do konta, Użytkownik uzyskuje po podaniu adresu e-mail oraz hasła, podanych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu aktualizacyjnym (logowanie).

9. Po zakończeniu procesu opisanego w punkcie powyżej, dochodzi do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Sprzedającym - Sklepem, a Kupującym – Klientem.

10. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem pod adresem biuro@infante.pl.

§4 PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a) Przelew : kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na:

Polsynergy Sp. z o.o. , ul. Łopianowa 14, 61-680 Poznań

Nr konta 96 1140 2004 0000 3702 7588 0163

W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

b) Płatność online za pośrednictwem systemu transferuj.pl, umożliwiający realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych:

VISA, MasterCard

c) Płatności online za pośrednictwem systemu przelewy24

d) Płatność przy odbiorze (tzw. przesyłka za pobraniem).

2 Autoryzacja płatności następuje maksymalnie w terminie do 1 godziny. Przy czym bieg tych terminów rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerów Systemu transferuj.pl, określonych na stronie internetowej czynności niezbędnych do zatwierdzenia płatności.

3. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie sklepu, sklep przekaże reklamację do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., prowadzącej System transferuj.pl.

4. Zgłoszone reklamacje spółka Krajowy Integrator Płatności S.A rozpatruje w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A, współdziałania z Partnerami Systemu transferuj.pl, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Partnera Systemu transferuj.pl odpowiednich informacji.

5. Nadpłaty w wysokości do 2,00 zł nie będą zwracane klientowi.

§5 DOSTAWA

1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie, w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną.

2. Koszt usługi dostawy ponosi Klient i wynosi on:

firma kurierska – DPD 17 zł

firma kurierska z płatnością za pobraniem - UPS 24zł

Poczta Polska – list polecony ekonomiczny 6,00zł (większy gabaryt - 10 zł) i list polecony priorytet 7,00 zł (większy gabaryt - 11 zł)

3. Paczki wysyłane Pocztą Polską nie są ubezpieczone, rekomendujemy przesyłkę kurierem. Paczki przesyłane kurierem są ubezpieczone.

4. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty. Przy czym , za realizację zamówienia, uznaję się datę nadania przesyłki.

5. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu niedoręczonej paczki do sklepu, obciążony kosztami przesłania.

6. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

7. Sklep realizuje przesyłki za pobraniem.


§6 ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Zwrotowi oraz wymianie podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami oraz wszywkami. Zwrotowi oraz wymianie nie podlega towar robiony na zamówienie klienta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu (paragon/faktura VAT) i dostawy oraz oświadczenie o zwrocie. Jednocześnie prosimy o powiadomienie sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: biuro@infante.pl.

3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Infante, 61-608 Poznań, ul. Błażeja 14J/7

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia przesyłki do sklepu. Jeżeli wszystkie wymienione w §6, pkt 3 warunki zostaną spełnione, w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru wraz z oryginałem dokumentu zakupu oraz oświadczeniem o zwrocie Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

5. Koszt dostawy towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu ponosi Sklep w całości

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Kliknij aby pobrać formularz zwrotu

§7 REKLAMACJE

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią na wady ukryte i gwarancją (w przypadku produktów objętych gwarancją producenta). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.). W przypadku gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony towar. Jedynym rodzajem uszkodzeń mechanicznych podlegających reklamacji są uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru. Towar uszkodzony podczas dostawy należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z protokołem uszkodzenia sporządzonym przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera lub przedstawiciela Poczty Polskiej. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

4. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

5. Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy reklamowanego towaru klientowi zostanie zwrócona wpłata na wskazane konto.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody infante.pl Obejmuje to: logo, układ i kompozycję strony internetowej infante.pl (tzw. layout), elementy graficzne publikowanych ofert, a także prawa ochronne na znaki usługowe umieszczone w infante.pl.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej portalu. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników obowiązują ich nowe postanowienia regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Użytkownika przy rejestracji.

4. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej portalu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2013