Zwroty i reklamacje

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Zwrotowi oraz wymianie podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami oraz wszywkami. Zwrotowi oraz wymianie nie podlega towar robiony na zamówienie klienta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu (paragon/fakturę VAT) i dostawy oraz oświadczenie o zwrocie. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: biuro@infante.pl.

3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Infante, 61-608 Poznań, ul. Błażeja 14J/7

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, Jeżeli wszystkie wymienione w §6, pkt 3 warunki zostaną spełnione, w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru wraz z oryginałem dokumentu zakupu oraz oświadczeniem o zwrocie Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

5. Koszt dostawy towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu ponosi Sklep w całości.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Kliknij aby pobrać formularz zwrotu